Lääkäriesittely

Nettipsykiatrina toimii 49-vuotias psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti. Hän on valmistunut lääkäriksi 1999 ja psykiatrian erikoislääkäriksi 2013. Juha Lehden hoitostrategiaan kuuluvat hyvä oireiden kartoitus, konkreettisen hoitosuunnitelman muodostaminen sekä potilaan ja tämän läheisten roolin määrittely osana hoitoa. Jos potilas toivoo hoitonsa olevan lääkkeetöntä, tätä toivomusta kunnioitetaan. Juha Lehden osaamisalueisiin kuuluvat mm. ahdistuneisuuden, masennuksen, unihäiriöiden, työuupumuksen ja pakko-oireiden hoito.