Nettipsykiatri

8. päivä – Virheellisten ajattelumallien tunnistaminen

Tänään perehdytään virheellisiin ajattelumalleihin.

Virheelliset ajattelumallit ovat vääristyneitä luuloja ja uskomuksia todellisuudesta. Ne ovat muodostuneet lapsuudessa ja nuoruudessa tilanteissa, joissa ihminen on kokenut turvattomuutta. Niiden tehtävänä on ovat aktivoida puolustuskäyttäytymistä, joka edesauttaa ihmistä selviytymään. Virheelliset ajattelumallit ja puolutuskäyttäytyminen ovat olleet ihmiselle turvattomuutta aiheuttaneissa olosuhteissa hyödyllisiä ja niiden avulla ihminen on mahdollisesti selvinnyt vaikeasta tilanteesta tai elämänvaiheesta, mutta koska ne vastaavat huonosti todellisuutta, ne usein haittaavat toimimista muunlaisissa olosuhteissa.

Lähes kaikilla ihmisillä on joitakin virheellisiä ajattelumalleja. Ihminen ei itse valitse virheellisiä ajattelumallejaan, vaan ne muodostuvat pääosin tietoisuuden ulkopuolella.

Ihminen saattaa tukeutua virheellisiin ajattelumalleihin ja puolustuskäyttäytymiseen yllättävän tiukasti. Mitä paremmin ihminen on pärjännyt vaikeassa tilanteessa niiden avulla, sitä tiukemmin ihminen tarrautuu niihin varsinkin silloin, kun jokin muistuttaa häntä turvattomuutta aiheuttaneista olosuhteista. Vaikeus päästää irti virheellisistä ajattelumalleista ylläpitää usein pitkäaikaista pysähdystilaa. Usein virheelliset ajattelumallit uuvuttavat niistä kärsivän henkilön.

Lue seuraavat kuvaukset virheellisistä ajattelumalleista. Arvioi, mikä tai mitkä niistä muistuttavat eniten sinun ajatteluasi.

Yleisimmät virheelliset ajattelumallit ovat:

  1. Suorittamispakko: ”Jos suoritan ja menestyn ja teen tärkeältä näyttäviä asioita, niin se tarkoittaa sitä, että olen hyvä ja arvokas ja hyväksyttävä. Jos en suorita tai menesty tai tee tärkeältä näyttäviä asioita, niin olen huono, arvoton ja ei-hyväksyttävä. Minun täytyy todistaa hyödyllisyyteni tuloksilla. Olen turvassa suorittamalla.”
  2. Epäonnistumisten välttämispakko: ”Jos epäonnistun, se tarkoittaa sitä että olen huono. Jos en tee virheitä tai ainakin teen vähemmän virheitä kuin muut, se tarkoittaa sitä, että olen hyvä. Pyrin välttämään epäonnistumisia eri keinoin ja mm. välttelen tehtäviä, joissa on epäonnistumisen mahdollisuus. Minun täytyy osoittaa hyödyllisyyteni olemalla tekemättä virheitä. Olen turvassa, kun en tee virheitä.”
  3. Miellyttämispakko: ”Minun täytyy välttää konflikteja ja miellyttää muita ihmisiä. Minun täytyy osata siirtää omat tarpeeni ja toiveeni muiden tarpeiden ja toiveiden edelle. Minun täytyy osata uhrautua. Jos joku ihminen ei pidä minusta, niin se tarkoittaa sitä, että olen huono, arvoton ja ei-hyväksyttävä. Minun täytyy todistaa hyödyllisyyteni saamalla muut pitämään itsestäni. Kun minusta selvästi pidetään, olen turvassa.”
  4. Vetäytymispakko: ”Jos tulen torjutuksi tai arvostelluksi, se tarkoittaa sitä, että olen huono, arvoton ja ei-hyväksyttävän. Jos minuun ei kiinnitetä erityistä huomiota, se tarkoittaa, että olen ainakin jollain tavalla turvassa. Minun täytyy todistaa hyödyllisyyteni olemalla häiritsemättä muita ja osaamalla vetäytyä pois tieltä, kun muut tekevät asiat oikein. Vetäytymällä suojaan itseäni.”
  5. Huomionhakupakko: ”Minun täytyy olla huomion keskipisteessä. Jos minua ei huomata, se tarkoittaa sitä, että olen huono, arvoton ja ei-hyväksyttävä. Minun täytyy todistaa hyödyllisyyteni olemalla huomion keskipisteessä. Kun minut jatkuvasti huomioidaan, olen turvassa.”
  6. Kontrollointipakko: ”Jos en koko ajan vahdi ja kontrolloi, niin seuraa isoja ongelmia, joiden vuoksi saatan kokea syyllisyyttä ja joiden vuoksi minua saatetaan pitää huonona, arvottomana ja ei-hyväksyttävänä. Minun täytyy välttää syyllisyyden tunnetta. Minun täytyy todistaa hyödyllisyyteni välttämällä ongelmia etukäteen. Kun kontrolloin kaikkea olennaista, olen turvassa.”
  7. Ripustautumispakko: ”Tarvitsen muiden tukea, koska en pärjää yksin. Minun täytyy turvautua yhteen tai useampaan henkilöön, joka osaa huolehtia minusta. Minun täytyy todistaa hyödyllisyyteni liittoutumalla oikeiden ihmisen kanssa ja miellyttämällä heitä. Kun olen kiinnittynyt oikeisiin ihmisiin, olen turvassa.”
  8. Riippumattomuuspakko. ”Muiden apuun, kyvykkyyteen ja hyväntahtoisuuteen ei voi luottaa. Minun täytyy tehdä asiat itse. Minun pitää välttää sitoutumista ja liittoutumista. Minulla pitää olla aina pakoreitti. Osoitan hyödyllisyyteni olemalla riippumaton ja ratkaisemalla itse ongelmani. Kun olen vapaa, olen turvassa.”

Etkö löytänyt yhtään sinun ajatteluusi sopivaa esimerkkiä? Katso laajempi lista sivulta http://www.tunnelukkosi.fi/tunnelukot/.

Takaisin edelliselle sivulle.