Elämän inventaario

Masennuksen, uupumuksen ja monen ahdistuneisuushäiriön tarkoituksena on edistää ihmisen toiminnassa ja ajattelussa tarvittavien muutoksien suunnittelua ja toteutusta. Jotta ihminen voi päästä selville siitä, mitä hänen pitää muuttaa elämässään, hänen pitää ensin olla selvillä siitä, mikä hänen elämässään on pielessä ja mitä hän oikeasti haluaa. Ennen kuin mekaanikko alkaa korjata moottoria tai hammaslääkäri alkaa paikata hammasta, heidän kummankin tulee olla selvillä siitä, missä vika on ja minkälaisesta viasta on kyse. Ennen kuin alat korjata jotakin, sinun kannattaa tietää, mikä todellinen ongelma on, jotta alat korjata oikeata asiaa. Ennen kuin voit löytää perille, sinun olisi hyvä ensin tietää todellinen päämääräsi.
Kysymykset kuten ”Mikä minun elämässäni on pielessä?” ja ”Mitä minä oikein haluan?” ovat isoja ja painavia kysymyksiä. Ne ovat niin isoja ja painavia kysymyksiä, että niihin vastaaminen saattaa tuntua lannistavan suurelta urakalta. Mutta kun samat kysymykset pilkkoo pienempiin osiin, kysymyksien pohtiminen ja niihin vastaaminen muuttuvat helpommiksi. Itse asiassa terveessä masennusreaktiossa ihminen toimii juuri näin. Hän märehtii ja piehtaroi ongelmissaan, jolloin suuria kysymyksiä pilkotaan pienemmiksi ja vastauksia hiotaan mielessä useita kertoja.

Elämän Inventaario -tehtävässä edellä mainitut suuret kysymykset on hajoitettu kahteentoista eri osa-alueeseen. Jokaisen eri elämänalueen kohdalla pohditaan sitä, mitä haasteita ihmisellä on ja mikä olisi ihannetilanne näiden asioiden suhteen.

Arvioi seuraavien kysymysten avulla eri elämänalueita. Pyri rehellisyyteen. Älä kaunistele asioita saadaksesi itsesi tuntemaan parempaa oloa. Nyt ei pyritä kivaan ja mukavaa oloon, vaan nyt pyritään ratkaisemaan ongelmia. Älä myöskään liiottele ongelmia. Mitä realistisemmin kuvaat ongelmat, sen paremmin pystyt todennäköisesti ratkaisemaan ne. Älä keskity siihen, mitä ongelmia itse masennustila/uupumus/ahdistuneisuus sinulle aiheuttaa, vaan siihen, mitä ongelmia tai haasteita sinulla on ylipäätään elämässä. Vastaukset kannattaa kirjoittaa erillisille paperille tai tehdä tehtävä tietokoneella. Näiden kysymysten pelkkä pohdintakin on varmasti hyödyllistä, mutta kokemukseni mukaan vielä parempaa jälkeä tulee, kun näkee konkreettiset omin silmin keksimänsä vastaukset.

Koti
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on kotonasi?
Mikä olisi ihannetilanne kotisi suhteen?

Parisuhde
Mitä ongelmia sinulla on liittyen parisuhteeseen?
Mikä olisi ihannetilanne parisuhteessa?

Muut ihmiset
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on muiden ihmisten kanssa?
Mikä olisi ihannetilanne ajatellen kanssakäymistä muiden ihmisten kanssa?

Työ
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on töissä?
Mikä olisi ihannetilanne työsi suhteen?

Vapaa-aika
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on vapaa-ajan tai sen puutteen suhteen?
Mikä olisi ihannetilanne vapaa-ajan suhteen?

Terveys
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on terveyden suhteen?
Mikä olisi ihannetilanne terveytesi suhteen?

Taloudellinen tilanne
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on raha-asioissa?
Mikä olisi ihannetilanne raha-asioissa?

Asioiden hoito
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on asioiden hoidon suhteen (laskujen maksu, pankkiasiat, virastoissa asiointi yms.)?
Mikä olisi ihannetilanne asioiden hoidon suhteen?

Omat tunteet
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on omien tunteidesi kanssa (tunnekuohut, loukkaantuminen pikkuasioista tms.)?
Mikä olisi ihannetilanne omien tunteidesi kanssa?

Oma käyttäytyminen
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on oman käyttäytymisesti kanssa (liiallinen kiltteys, hallitsemattomat raivonpuuskat, alkoholinkäyttö tms.)?
Mikä olisi ihannetilanne oman käyttäytymisesi suhteen?

Arvot
Mitä ongelmia tai haasteita sinulla on omien arvojesi, uskonnollisuutesi ja moraalisi kanssa?
Mikä olisi ihannetilanne näiden asioiden suhteen?

Muut mahdolliset ongelmat
Mitä muita mahdollisia ongelmia tai haasteita sinulla on elämässäsi?
Mikä olisi ihannetilanne näiden asioiden suhteen?


Tehtävän tulkinta

Usein Elämän inventaario -tehtävässä jokin asia tai jotkin asiat toistuvat eri kohdissa hieman eri muodossa. Tällainen asia saattaa olla esimerkiksi ylikiltteys, ylikontrollointi tai voimakas herkkyys reagoida muiden sanomisiin tai tekemisiin. Asiat, jotka toistuvat eri kohdissa, ovat todennäköisesti tekijöitä, jotka aiheuttavat elämääsi muutostarpeen.