Realistiset ajattelumallit

Virheellisen ajattelumallin tunnistaminen voi olla helpottavaa, samoin kuin sen asian ymmärtäminen, että on lukuisilla muillakin ihmisillä on samantyyppisiä ajatuksia. Vielä tehokkaampaa masennuksen/ahdistuksen parantumisen kannalta on kuitenkin virheellisen ajattelumallin neutraloiminen, toisin sanoen itsensä rauhoittaminen ja lohduttaminen silloin, kun huomaa olevansa virheellisen ajattelumallin vaikutuksen alaisena.

Yksi keino neutraloida virheellinen ajattelumalli on sanoa itselle mielessään realistinen ajattelumalli. Realistinen ajattelumalli on muutamasta sanasta tai lauseesta koostuva väittämä, jolla pyritään oikaisemaan omaa ajattelua. Se sisältää päinvastaisen käsityksen itsestä kuin virheellinen ajattelumalli. Realistinen ajattelumalli on jotakin sellaista, jota sanoisit hyvälle ystävälle herättääksesi hänet virheellisen ajattelumallin lumouksesta.

Realistista ajattelumallia toistetaan aina kun tunnistetaan omassa ajattelussa vääristyneitä ajattelumalleja, mutta on hyödyllistä toistaa sitä myös muulloin, mieltuiten päivittäin useita kertoja (samalla tavoin kuin vääristynyttäkin ajattelumallia on todennäköisesti toistettu lukuisia kertoja).

Esimerkkejä realistisista ajattelumalleista.

Realistinen ajattelumalli 1

Minulle on tyypillistä uskoa, että olen…

…ja että minun pitää…

Se ei oikeasti pidä paikkaansa, vaan oikeasti olen riittävä juuri tällaisena.

Realistinen ajattelumalli 2

Minulle on tyypillistä uskoa, että minun pitää…

Mutta oikeasti ei pidä eikä tarvitse olla sellainen.

Olen hyvä ja riittävä juuri sellaisena kuin olen.

Ainoa, mitä minun pitää tehdä, on tehdä oma osuuteni.

Realistinen ajattelumalli 3

Todellinen pelkoni on, että… eikä se, että…

Yritän hallita pelkoa sillä, että…

Yritykset hallita pelkoa saavat minut ajattelemaan ja tuntemaan, että…

Todellisuudessa asia on niin, että…

Se, mitä minun kannattaa tehdä juuri nyt on, että…

Realistinen ajattelumalli 4

Minulle tyypillinen vääristynyt ajattelumalli on se, että…

Kun ajattelen tällä tavoin vääristyneesti, tunnen, että…

Kun ajattelen vääristyneesti ja tunnen sen mukaisia tunteita, toimin niin, että…

Tällainen tapa ajatella, tuntea ja toimia on muodostunut puolustusreaktioksi siksi, että…

Olen luultavasti luullut, että ajattemalla, tuntemalla ja toimimalla edellä mainitulla tavoin olisin jollain tavoin turvassa. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Oikeasti asia on niin, että…

…ja minulla on oikeus tuntea, että…

…ja nyt minun kannattaisi tehdä niin, että…

Realistinen ajattelumalli 5

Mitä jos olenkin ihan tavallinen ihminen niin kuin kaikki muutkin? Ja mitä jos minulla onkin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla muilla?