Pärjäämissuunnitelma

Pärjäämissuunnitelma on karkea suunnitelma siitä, mihin ihminen pyrkii ja miten hän aikoo saavuttaa tavoitteensa. Meillä kaikilla on erilaisia pärjäämissuunnitelmia, ainakin yksi. Myös se, että ei omaa mitään pärjäämissuunnitelmaa, on sekin pärjäämissuunnitelma. Useimmiten meidän pärjäämissuunnitelmamme eivät ole tarkkaan paperille piirrettyjä, vaan ne ovat ei-sanallisessa muodossa meidän mielessämme.

Pärjäämiskeinot voi jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: niihin, joissa ensisijaisesti pyritään pärjäämään itse omilla keinoillani, ja niihin, joissa ensisijaisesti pärjätään yhteistyössä muiden kanssa. Vaikka lähes kaikkiin pärjäämissuunnitelmiin kuuluu ainakin ripaus omien keinojen käyttöä, niin monissa pärjäämissuunnitelmissa hyödynnetään muiden ihmisten apua.

Me kuvittelemme usein, että muut ihmiset automaattisesti ymmärtävät, millaista apua me tarvitsemme ja että he ovat automaattisesti valmiita antamaan juuri sellaista apua, jota me tarvitsemme. Niin toki tapahtuu joskus, mutta ei läheskään aina. Joidenkin ihmisten intuitiivinen kyky ymmärtää toisten tarpeita on kohtalainen tai jopa hyvä, mutta etenkin aviomiesten, poikaystävien, isien, velien ja miespuolisten ystävien ja miespuolisten kollegoiden kyky nähdä, mitä muut tarvitsevat, on yleensä vaatimaton silloinkin, kun he pinnistelevät ymmärtääkseen muiden tarpeita. Joskus hyvinkin läheisten ihmisten on vaikea ymmärtää toisen ihmisen tarpeita, koska heillä on niin vahvat oletukset siitä, mitä toinen tarvitsee ja heidän voimakkaat tunteensa ajavat objektiivisuuden ohitse.

Se, että joku auttaa sinua vaatii yleensä sen, että kerrot suoraan, mitä tarvitset ja miksi. Sinun täytyy ilmaista selvästi, mitä toisen ihmisen pitäisi täsmälleen ottaen tehdä sinun hyväksesi. Jos haluat epämääräistä apua, niin kerro tarpeistasi epämääräisesti. Jos haluat todellista apua, niin kerro tarpeistasi selvästi.

On myös tärkeää muistaa, että se, että muut ihmiset eivät aina ymmärrä sinun tarpeitasi, ei tarkoita sitä, että he eivät arvostaisi sinua. He yksinkertaisesti vain eivät ymmärrä sinun tarpeitasi. Ja jos mietit asiaa vähän tarkemmin, niin voit huomata, että monet ihmiset eivät aina ymmärrä edes omia tarpeitaan. Jos muut eivät ymmärrä aina edes omia tarpeitaan ja ajatuksiaan, niin miten he voisivat ymmärtää sinun tarpeitasi ja ajatuksiasi, varsinkaan jos et kerro niistä selvästi?

Muiden ihmisten vetäminen mukaan omiin iloihin ja ongelmiin, ja sillä tavoin heidän kannustamisensa ongelmanratkaisuun, vaatii myös sen, että toinen ihminen tuntee tunteita, jotka sallivat toisen ihmisen auttamisen sillä hetkellä. Esimerkiksi vihainen tai katkera ihminen ei yleensä auta muita, vaan pyrkii vastustamaan muita, koska viha ja katkeruus neutraloivat tehokkaasti myötätunnon. Vahvasti stressaantunut tai huolestunut ihminen ei jaksa kiinnostua muista kuin omista huolistaan, koska ahdistus keskittää ihmisen huomiota yleensä oman selviytymisen kannalta tärkeisiin asioihin. Rakastunut ja onnensa kukkuloilla oleva ihminen ei pysty välttämättä näkemään kaikkia asioita ja sosiaalisia suhteita oikeissa mittasuhteissa, koska rakastunut olo keskittää joksikin aikaa ihmisen huomion pääosin vain rakastumisen kohteeseen.

Kun saat muilta apua, on tärkeää kiittää toista ihmistä hänen antamastaan avusta. Usein jokin kiitollisuuden symboli, kuten viesti, kirje, kortti, kukat, pieni lahja tai halaus konkretisoi kiitollisuuttasi, siis ikään kuin todistaa siitä, että ihan oikeasti olet kiitollinen. Kiitollisuuden osoitukset motivoivat auttajaa antamaan apua tulevaisuudessa, koska ne tuottavat auttajalle hyödyllisyyden kokemuksen.

Seuraava harjoitus auttaa sinua muodostamaan suunnitelmallisen pärjäämisstrategian nykyisten haasteidesi selättämiseksi. Pärjäämisstrategia on jaettu kahteen osuuteen: siihen, mitä sinun pitää tehdä ja siihen, miten saat muut tekemään oman osuutensa. Pärjäämisstrategia toimii jatkossa karttana tekemillesi päätöksille.

Kirjoita itsellesi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Missä tilanteessa haluat nähdä itsesi vuoden kuluttua? Mitä elämääsi tuolloin kuuluu seuraavien elämänalueiden osalta: koti, parisuhde, perhe, tärkeimmät ihmissuhteet, työ, harrastukset, terveys, taloudellinen tilanne, asioiden hoito, omat tunteet, oma käyttäytyminen, arvot (mukaanlukien uskonnollisuus, moraali, henkinen kasvu)?
  1. Mieti, mitä sinun itse pitäisi muuttaa jokaisen elämänalueen kohdalla, jotta pääsisit tuohon ihannetilanteeseeen. Tee niistä asioista lista.
  2. Mieti, miten muut ihmiset voisivat auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Miten saat heidät auttamaan sinua? Miten pyydät sanatarkasti heidänn apuaan? Tee lista niistä ihmisistä ja siitä, mitä heidän pitäisi konkreettisesti tehdä sekä siitä miten pyydät heiltä apua.
  3. Merkitse listaamiesti toimenpiteiden viereen, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät toimenpiteet ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä. Siirrä vähemmän tärkeät toimenpiteet syrjään. (Kun olet jonain päivänä tehnyt tärkeät toimenpiteet, niin keskity vasta sitten vähemmän tärkeisiin toimenpiteisiin).
  4. Päätä, missä järjestyksessä alat toteuttaa tärkeitä toimenpiteitä.