Nettipsykiatri

Esittely – 10 päivän muutos

Ihminen pysähtyy silloin, kun hän uskoo, että eteenpäin ei kannata mennä. Näin tapahtuu usein ihmisen kohdatessa esteitä – olivatpa ne sitten fyysisiä esteitä, kuten liikenneruuhka tai lukittu ovi, tai henkisiä, kuten vaikea ihmissuhde tai uuvuttava työ. Lyhytaikainen psyykkinen pysähdystila on usein on hyödyllinen lepotauko ja toimii eräänlaisena strategiapalaverina. Lähes kaikki ihmiset ovat kokeneet lyhyen psyykkisen pydähdystilan elämässään kymmeniä tai satoja kertoja. Tavallisia pysähdystiloja ovat mökötys, joka seuraa riidasta jonkun läheisen kanssa, alakuloisuus, joka seuraa vastoinkäymistä koulussa tai töissä, ja uneton yö, joka aiheutuu yllättävistä rahahuolista.

Kaikille näille pysähdystiloille on ominaista, että ihmisen normaali toiminta häiriintyy. Pysähdystilan aikana ihminen ei ole erityisen innostunut tekemään niitä asioita, joita hän normaalisti tekee. Lisäksi hän tuntee yleensä alakuloisuutta ja jonkinasteista väsymystä, joskus ärtymystä. Uni, ruokahalu ja keskittyminen saattavat häiriintyä ja itseluottamus laskea.

Nämä pysähdystilat yleensä päättyvät siihen, että ihminen tekee haasteiden edessä jonkinlaisen uudelleenarvioinnin ja muodostaa selviytymissuunnitelman. Ihminen erottelee olennaiset ongelmat epäolennaisista, minkä jälkeen hän ryhtyy tekemään jotakin keskeisille ongelmille. Ihminen vastaa mielessään sellaisiin kysymyksiin kuten:”Mitä minun pitäisi tästä kaikesta ajatella?” ja ”Mitä minun pitäisi oikein tehdä? ”.

Asia, joka usein unohdetaan on se, että ilman tuota muutaman tunnin tai päivän mökötystä tai alakuloa, ihminen ei olisi välttämättä tehnyt kaikkea sitä tärkeää ajattelu- ja suunnittelutyötä, johon pysähdystila on hänet haastanut. Vaikka itse pysähdystila on luonteeltaan epämiellyttävä, se on usein tärkeä siirtymävaihe, jonka onnistunut läpivieminen lisää ihmisen hyvinvointia.

Ongelmia alkaa nousta siinä kohtaa, kun pysähdystila kestää viikkoja, kuukausia tai vuosia eikä synnytä hyödyllistä uudelleenarviointia tai käyttökelpoista selviytymissuunnitelmaa. Lyhyeksi tarkoitettu siirtymävaihe muuttuu pitkäaikaiseksi tai pysyväksi epämiellyttäväksi tilaksi. Pitkäaikaisia pysähdystiloja ovat mm. erilaiset masennustilat, samoin kuin päämäärätön ajelehtiminen elämässä, vaikeus aikuistua, jatkuva tyytymättömyys itseen, sitoutumiskammo, opittu avuttomuus ja syrjäytyminen.

Pitkäaikaisessa pysähdystilassa ihminen on enemmän tai vähemmän odottavalla kannalla; hän on kuin siemen, joka odottaa sadetta, hän on kuin talviunta nukkuva eläin, joka odottaa kevättä. Pitkäaikaisessa pysähdystilassa oleva ihminen tiedostamattaan odottaa, että olosuhteet jollain tavalla muuttuisivat, koska hän kokee, ettei hänellä itsellään ole riittävästi voimaa tai tietoa vaikuttaa haasteisiin, joita hän kohtaa. Syy pysädystilan pitkittymiseen ei ole välttämättä se, että ihminen ei olisi yrittänyt ratkaista ongelmiaan tai se, että ihmisen ratkaisumallit olisivat kaikissa olosuhteissa huonoja, vaan se, että ihmisen käyttämät ratkaisumallit – niin hyvin kuin ne aikaisemmin ovat toimineetkin – eivät juuri siinä tilanteessa ole hyödyllisiä.

10 PÄIVÄN MUUTOS -ohjelma jäljittelee onnistuneesti läpivietyä pysähdystilaa. Pysähdystila käännetään hyvinvoinniksi valjastamalla pysähdystila myönteisen muutoksen moottoriksi. Pysähdystilaa käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu, ja sitä ei käytetä siihen, mihin sitä ei ole tarkoitettu. Ohjelmaan on koottu useita psykologisia työkaluja, joita ihminen käyttää luonnostaan muutostilanteissa esimerkiksi silloin kun ihminen vaihtaa pitkän aikavälin selviytymisstrategiaansa siirtyessään elämävaiheesta toiseen. Ohjelman aikana pyritään siihen, että ihminen1)  erottaa elämässään olennaiset ongelmat epäolennaisista, 2) pääsee sopuun menneisyytensä kanssa ja 3) päästää irti toimimattomista ja energiaa kuluttavista ajattelu- ja käyttäymismalleista sekä 4) muodostaa itselleen kunnollisen selviytymisstrategian. Ohjelma on suunniteltu ilmaiseksi itsehoitomateriaaliksi, joka on kaikkien ulottuvilla. Ohjelman on suunnitellut psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti.

Ohjelma kestää kymmenen päivää. Ohjelman keskeisin osuus on päivittäinen tehtävä, joka on useimmiten kirjoitustehtävä. Kirjoitustehtävät ovat psykologista työtä, jolla pyritään käsittelemään mielen mahdollisia ongelmakohtia. Päivittäinen ultralyhyt liikuntaharjoitus sekä terveellisten elämäntapojen noudattaminen ovat hyvä lisä ohjelmaan, mutta ne eivät ole välttämättömiä ohjelman läpiviemiseksi.

10 PÄIVÄN MUUTOS on melko rankka ohjelma erityisesti psykologisessa mielessä. Onkin suositeltavaa, että ohjelman aikana ihminen jättää kaiken epäolennaisen tekemisen pois aikataulustaan ja keskittyy vain tärkeimpiin asioihin. Jos ohjelman aikataulu tuntuu liian kireältä, ohjelman sisältämiä tehtäviä voi toteuttaa hitaamminkin, esim. joka toinen päivä tai kerran viikossa.

10 PÄIVÄN MUUTOS -ohjelman teoreettiset juuret ovat kognitiivisessa psykoterapiassa, skeematerapiassa ja dialektisessa käyttäytymisterapiassa. 10 PÄIVÄN MUUTOS -ohjelmaan on koottu pieni määrä tehokkaita itsehoitomenetelmiä, jotka kaikki tähtäävät positiivisen muutoksen käynnistymiseen ja ylläpitämiseen.

Takaisin edelliselle sivulle.