Psykiatrin B-lausunto

B-lausunto on lääkärin kirjoittama tiivistelmä potilaansa terveydentilasta. B-lausunto sisältää enemmän tietoa potilaan sairaudesta, sen taustoista ja hoitosuunnitelmasta kuin ns. tavallinen sairauslomatodistus (jota kutsutaan A-todistukseksi). Psykiatrin B-lausunto on psykiatrian erikoislääkärin kirjoittama B-lausunto, jossa yleensä keskitytään potilaan psyykkisen voinnin kuvaamiseen. Missä tilanteissa tarvitsen psykiatrin B-lausuntoa? Tavallisimmat syyt ovat 1) Kelan psykoterapiatuen hakeminen sekä 2) sairauspäivärahan/kuntoutustuen hakeminen Kelasta/työeläkeyhtiötä silloin, kun…